Klub

Miejski Klub Lekkoatletyczny - Toruń powstał 27 kwietnia 2005 roku z inicjatywy Juliana Pełki, przy dużej aprobacie środowiska lekkoatletycznego Torunia, w sytuacji oddawania do użytku nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego. Utworzenie nowego - jednosekcyjnego - klubu lekkoatletycznego miało za zadanie zintegrowanie toruńskiego środowiska lekkoatletycznego, usprawnienie pracy z młodzieżą podniesienie na wyższy poziom toruńskiej lekkiej atletyki. Podstawowym zadaniem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania lekkiej atletyki.
Działalność sportowo - szkoleniową prowadzimy w oparciu o nowoczesną bazę lekkoatletyczną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Obecnie w klubie trenuje przeszło 110 zawodniczek i zawodników, a działalność szkoleniową prowadzą trenerzy I i II klasy; Jacek Woźniak, Gabriel Mańkowski, Jacek Butkiewicz, Robert Hulisz. W miarę potrzeb planujemy zatrudniać kolejnych trenerów.

25.04.2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dokonano zmian statutu pod kątem rejestracji w KRS jako organizacji pożytku publicznego. Dokonano również zmian w składzie Zarządu.
18.09.2008 r. Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000314567 i uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Umożliwi to Klubowi między innymi pozyskiwanie pieniędzy w ramach odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Serdecznie zapraszamy młodzież do trenowania lekkiej atletyki pod kierunkiem szkoleniowców MKL Toruń. Zapraszamy również ludzi w wieku dojrzałym do włączania się w różne formy aktywności fizycznej proponowane przez klub. Potencjalnych sponsorów zachęcamy do wspierania nas w jak najszerszym zakresie. Szybszy rozwój klubu hamowany jest brakiem środków finansowych. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości - wspólnymi siłami - uda nam się wprowadzić MKL Toruń do elity polskiej lekkiej atletyki.

Sponsorzy
 

         Orlen           consus        polanik

vobacom                              

 
Partnerzy
 
                                           MSiT   
 
Partnerzy medialni
 

                                     

                         

      

 
 
            
 

 

 

 

 

Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń
Bema 23/29, 87-100 Toruń
telefon: (056) 622 67 00 w. 32
fax: (056) 622 67 05
e-mail:
mkltorun@gmail.com

© 2024 MKL Toruń
Wykonanie S65 & CMS Toruń